Drai’s Night Club vs NBC

Drai’s Night Club vs Apex

NBC vs Towne Park

Nike North vs Towne Park (PLAYOFFS RD1)

Apex vs Culture Kings (PLAYOFFS RD1)

NBC vs Las Vegas Football Team (PLAYOFFS RD1)

Marquee Tao vs Drai’s Night Club (PLAYOFFS RD1)